نویسنده = �������������������� ��������������
بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 95-106

محمد بهزادپور؛ سیده مهسا کامی شیرازی؛ محمدرضا بهرامخانی