نویسنده = �������� ������ ��������
شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 42-64

ساجده پورخسروانی؛ سارا حمزه لو