تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 4-17

الهام اسفندیاری فرد؛ پاتریشیا تزورتزوپولوس فزندا


مکانیسم‌های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیویدهاروی و ادوارد سوجا

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 4-22

معصومه عبدی؛ میترا حبیبی


باز زنده‌سازی میدان درب خانه دیوانی رشت مبتنی بر تحولات تاریخی در آن

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 4-24

رقیه نوراللهی؛ علیرضا رازقی


سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 19-38

علی عسگری؛ مریم محمدی سالک


توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 24-40

فاطمه مهدی زاده سراج؛ کیمیا محمدی


تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 25-40

مائده جاودان فرهی؛ سیامک پناهی


معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 40-58

سارا حمزه لو؛ الهام سنبلی


تبیین سازوکارهای شاخص های پایداری در معماری کوچ (مطالعه موردی: کوچ نشینان بختیاری ایران)

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 41-62

صائمه ترکمنی؛ مینو لفافچی


شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 42-64

ساجده پورخسروانی؛ سارا حمزه لو


نگرشی جامع نسبت به مفهوم نظم در فرم شهر؛ اتخاذ نقش هدایت‌گر و کنترل‌کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 60-73

مرجان بابایی


نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 63-80

مهدی نصیری؛ سیامک نیری فلاح؛ اکرم خلیلی


روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 66-79

لیلا ناصری محمدپور؛ احسان حیدری زادی؛ الهام مختاری اوغانی


به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 75-93

نیلوفر سادات حسینی؛ کتایون تقی زاده؛ علی اندجی گرمارودی


تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 81-96

فتانه سنگتراش؛ مصطفی کیانی


نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 81-100

سمانه هاشم زهی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ باقر کریمی


بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 95-106

محمد بهزادپور؛ سیده مهسا کامی شیرازی؛ محمدرضا بهرامخانی


خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری

دوره 1، شماره 2، آبان 1400، صفحه 98-123

هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ محسن طبسی


اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو

دوره 1، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 101-116

رؤیا حریفی؛ فاطمه مهدوی؛ الهام اسفندیاری فرد