بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه رجا قزوین، قزوین، ایران

چکیده

صنعت ساختمان یکی از بیشترین تأثیرات منفی و مخرب در محیط‌زیست را به دنبال دارد که همین امر منجر شده تا کشورهای جهان در پی برطرف‌کردن این موضوع و مشکلات حاکی از آن باشند. تکنولوژی‌های نوین در صنعت ساخت‌وساز یکی از راه‌حل‌های رفع این بحران است. تکنولوژی‌هایی که در تمام مراحل ساخت ناظر بر کار طراح، مهندس سازه، محاسب، مدیر پروژه هستند باعث بهینه‌سازی پروژه در تمام مراحل ساخت می‌شود. فناوری پیشرفته مدل‌سازی اطلاعات ساختمان یکی از این تکنولوژی‌های نوین است که قادر است با مدل‌سازی چندبعدی تمام اطلاعات ساختمان، طراحی اولیه ساختمان را به‌صورت دقیق انجام دهد و روند تغییرات در اسناد و مدارک در حین اجرای پروژه ساختمانی را به‌درستی لحاظ کند. در این پژوهش به بیان اهمیت استفاده از ساختمان‌های پایدار جهت کاهش اثرات منفی و مخرب بر محیط‌زیست باتوجه‌به مدل‌سازی اطلاعات ساختمان  و همچنین تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده پرداخته شده است. باتوجه‌به نوظهور بودن و همچنین واقعیت مجازی درایران، شناخت قابلیت‌ها و کاربردهای آن در زمینۀ معماری که کمتر موردبحث و بررسی قرار گرفته ضروری است. در این خلأ علمی روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی و شیوۀ تحقیق مرور متون و منابع است. نتایج نشان می‌دهد بهره‌گیری از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ساختمان‌ها می‌تواند منجر به تحقق بیشتر و بهتر اهداف معماری پایدار در راستای حفظ منابع طبیعی شود. 

کلیدواژه‌ها