شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه معماری،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده

معماری کینتیک گونه خاصی از معماری با تکنولوژی پیشرفته است که ساختمان‌ها را قادر می‌سازد تا متناسب با هدف پروژه، نیازهای کاربران، شرایط محیطی (محیط ساخته‌شده و اقلیم) و اقتضائات زمانی، انواع حرکت (اعم از واقعی، غیرفضایی و مجازی) را در اجزای مختلف سیستم از قبیل پوسته و نما، فضاهای داخلی، اجزای سازه و حتی کل ساختمان به صورت یکپارچه ایجاد کند. این معماری به علت مباحث میان رشته‌ای و تعدد فناوری‌های درگیر با چالش‌هایی مواجه است و پیشرفت‌های علوم رباتیک، مکانیک و الکترونیک و سازه‌های پاسخگو به طراحی کینتیک برای این رویکرد نوین ضروری است. لذا هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مشترک برای مفاهیم میان رشته‌ای و ارائه یک چارچوب نظری و مفهومی مشترک برای طراحی معماری کینتیک و دسته‌بندی انواع آن متناسب با هدف طراحی است که می‌تواند کمک شایانی به انتخاب سیستم کینتیک  مناسب و مطلوب در هر پروژه کند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به مرور تعاریف و مفاهیم وابسته به حرکت و جنبش در معماری می‌پردازد و انواع دسته‌بندی‌های ارائه شده از سوی پژوهشگران و رویکردهای ایشان و نیز مراحل و استراتژی‌های طراحی کینتیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی‌ها نشان داد که می‌توان با مد نظر قرار دادن مواردی چون نوع مکانیزم و محل حرکت، میزان جنبش، پیکره سیستم، تکنیک‌های کنترل و نحوه بهره‌برداری از ساختمان دسته‌بندی‌های متنوعی برای معماری کینتیک ارائه داد که هریک به تنهایی پاسخگو نبوده و جهت عرضه کاربردی‌ترین طبقه‌بندی نگاهی جامع به کلیه این موارد راهگشا خواهد بود. این پژوهش همچنین نشان داد که طی سال‌های اخیر تمایل فزاینده‌ای در مورد تحقیق و بکارگیری سیستم‌های کینتیک در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده از آن در نمای ساختمان وجود دارد و آن‌چه در زمینه مطالعات معماری کینتیک مهجور مانده، پژوهش در زمینه کاربرد سیستم‌های کینتیک در ساختار فضاهای داخلی، سازه و استفاده از پتانسیل‌های حرکتی فضاهای داخلی در جهت تامین امنیت و مطابقت با نیازهای کاربران، انعطاف‌پذیری فضا، تامین دید و منظر مناسب و متنوع می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها