ا

 • اسفندیاری فرد، الهام تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 4-17]
 • اسفندیاری فرد، الهام اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-116]
 • اندجی گرمارودی، علی به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-93]

ب

 • بابایی، مرجان نگرشی جامع نسبت به مفهوم نظم در فرم شهر؛ اتخاذ نقش هدایت‌گر و کنترل‌کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 60-73]
 • بهرامخانی، محمدرضا بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 95-106]
 • بهزادپور، محمد بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 95-106]

پ

 • پناهی، سیامک تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-40]
 • پورخسروانی، ساجده شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 42-64]

ت

 • ترکمنی، صائمه تبیین سازوکارهای شاخص های پایداری در معماری کوچ (مطالعه موردی: کوچ نشینان بختیاری ایران) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 41-62]
 • تزورتزوپولوس فزندا، پاتریشیا تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 4-17]
 • تقی زاده، کتایون به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-93]

ج

 • جاودان فرهی، مائده تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 25-40]

ح

 • حبیبی، میترا مکانیسم‌های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیویدهاروی و ادوارد سوجا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 4-22]
 • حریفی، رؤیا اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-116]
 • حسینی، نیلوفر سادات به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-93]
 • حمزه لو، سارا معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 40-58]
 • حمزه لو، سارا شناخت معماری کینتیک و فاکتورهای موثر بر گونه‌شناسی آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 42-64]
 • حیدری زادی، احسان روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 66-79]

خ

 • خلیلی، اکرم نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 63-80]

ر

 • رازقی، علیرضا باز زنده‌سازی میدان درب خانه دیوانی رشت مبتنی بر تحولات تاریخی در آن [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 4-24]

س

 • سنبلی، الهام معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 40-58]
 • سنگتراش، فتانه تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339 [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-96]

ط

 • طبسی، محسن خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 98-123]

ع

 • عبدی، معصومه مکانیسم‌های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیویدهاروی و ادوارد سوجا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 4-22]
 • عسگری، علی سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]

ف

 • فرکیش، هیرو خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 98-123]
 • فرهنگدوست، هادی خاستگاه و ماهیت نظریۀ مولد، مبتنی بر تئوری طراحی، با تمرکز بر طراحی در رشته معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 98-123]

ک

 • کامی شیرازی، سیده مهسا بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 95-106]
 • کریمی، باقر نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-100]
 • کیانی، مصطفی تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال 1300-1339 [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-96]

ل

 • لفافچی، مینو تبیین سازوکارهای شاخص های پایداری در معماری کوچ (مطالعه موردی: کوچ نشینان بختیاری ایران) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 41-62]

م

 • محمدی، کیمیا توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 24-40]
 • محمدی سالک، مریم سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]
 • مختاری اوغانی، الهام روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 66-79]
 • مهدوی، فاطمه اثرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی، نمونه موردی ساختمان پلاسکو [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-116]
 • مهدی زاده سراج، فاطمه توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 24-40]
 • مهدی نژاد، جمال الدین نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-100]

ن

 • ناصری محمدپور، لیلا روش‌های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبدهای دورۀ صفوی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 66-79]
 • نصیری، مهدی نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 63-80]
 • نوراللهی، رقیه باز زنده‌سازی میدان درب خانه دیوانی رشت مبتنی بر تحولات تاریخی در آن [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 4-24]
 • نیری فلاح، سیامک نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معماری در عصر دیجیتال [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 63-80]

ه

 • هاشم زهی، سمانه نقد تولید فرم معماری در فرآیند خودآگاه مبتنی بر آراء فلاسفه، نظریه پردازان معماری و روانشناسان معاصر [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 81-100]