1. تحلیل و ارزیابی روند طراحی بیمارستان‌های کودکان از طریق رویکرد طراحی مشارکتی بر اساس نردبان هارت (نمونه موردی: بیمارستان کودکان رویال منچستر)

صفحه 4-17

الهام اسفندیاری فرد؛ پاتریشیا تزورتزوپولوس فزندا


2. سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران

صفحه 19-38

علی عسگری؛ مریم محمدی سالک


3. معیارهای طراحی داخلی مراکز درمانی با تاکید بر طراحی مبتنی بر شواهد

صفحه 40-58

سارا حمزه لو؛ الهام سنبلی


4. نگرشی جامع نسبت به مفهوم نظم در فرم شهر؛ اتخاذ نقش هدایت‌گر و کنترل‌کنندۀ توسعه در طراحی فضای شهری

صفحه 60-73

مرجان بابایی


5. به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی

صفحه 75-93

نیلوفر سادات حسینی؛ کتایون تقی زاده؛ علی اندجی گرمارودی


6. بررسی نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به همراه تکنولوژی واقعیت مجازی در طراحی ساختمان‌های پایدار

صفحه 95-106

محمد بهزادپور؛ سیده مهسا کامی شیرازی؛ محمدرضا بهرامخانی