کلیدواژه‌ها = پیکربندی
به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌یابی چیدمان پلان در طراحی مرکز آموزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 75-93

نیلوفر سادات حسینی؛ کتایون تقی زاده؛ علی اندجی گرمارودی